Over Steenhuis Recycling in Winschoten (Groningen)

De overgrootvader van de huidige generatie Steenhuis is in 1928 in Scheemda begonnen met de handel in huiden, lompen en papier. In 1938 verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie in Winschoten. Het bedrijf groeide gestaag en nu bijna 90 jaar later en drie generaties verder is het bedrijf uitgegroeid tot een moderne onderneming die aan alle strenge eisen voldoet welke momenteel aan de branche gesteld worden. Zo is het grootste deel van de werf voorzien van een vloeistofdichte vloer en wordt gebruik gemaakt van een modern machine- en wagenpark, waaronder een schrootschaar, drie containerauto's en containers in diverse maten. Steenhuis Recycling is dus in staat u van dienst te zijn met de inzameling en verwerking van al uw afval zowel voor bedrijven als particulieren. 

Certificering

Onze certificeringen ISO 9001:2015 en Erkend Duurzaam bewijzen dat Steenhuis Recycling alle soorten reststoffen verwerkt met doelgerichte kennis van zaken. Dit is de garantie dat wij reststoffen op een klantvriendelijke manier inzamelen en met hoge kwaliteit verwerken.Dankzij onze meer dan zestig jaar ervaring in milieuvriendelijk verwerken van afvalstromen zijn onze klanten verzekerd van een duurzame aanpak. 

Machines

Op ons bedrijfsterrein in Winschoten werken wij met professionele machines voor de grootschalige verwerking van reststoffen zoals

  • hydraulische overslagkranen
  • 850 tons schrootschaar
  • heftrucks
  • metalenpers

Al onze machines voldoen aan alle veiligheidsnormen van de Arbeidsinspectie.

Recycling is noodzaak

Het zoveel mogelijk recyclen van reststoffen is pure noodzaak. We vinden het erg belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan een beter milieu. Hergebruik van de steeds schaarser wordende grondstoffen draagt bij aan een meer circulaire economie. Steenhuis Recycling BV is specialist in het bewerken van uw ferro en non-ferro metalen, papier en kunststoffen. Na bewerking is het materieel geschikt om als grondstof te dienen in diverse productieomgevingen. 

Scheiding van afval

Afvalscheiding is financieel aantrekkelijk en goed voor het milieu! Hoe beter gesorteerd u uw afval aanlevert, hoe hoger uw rendement. Nauwkeurige sortering is van groot belang voor metaal- en papierverwerkende bedrijven die hoge eisen stellen aan hun grondstoffen. Het zorgvuldig scheiden aan de basis is de meest efficiënte manier om het hoogste rendement te behalen, en de basis bent U!

Milieuvriendelijk recyclen

Ons integraal milieuzorgsysteem draagt bij om vervuiling van bodem- en oppervlaktewater tijdens de productie tegen te gaan. Ook is ons bedrijfsterrein voorzien van een gecertificeerde vloeistofdichte vloer. Oppervlakte vloeistoffen worden met behulp van een uitgekiend rioolsysteem afgevoerd naar olie- vetafscheiders. Op deze wijze wordt voorkomen dat de schadelijke stoffen in de grond komen en daarmee het milieu belasten. 

Ontmanteling

Ontmanteling is als specialisme volledig onder beheer van onze dochteronderneming Steenhuis Ontmanteling B.V. Lees meer over ontmanteling.

 

Documenten

Vergunning Wet Milieubeheer
VIHB registratie
Certificaat Erkend Duurzaam Basis
MRF Keurmerk
VCA 564 Steenhuis Recycling
ISO - 9001:2015 QSC 619
Inkoopvoorwaarden
Verkoopvoorwaarden
Acceptatievoorwaarden AEEA
Acceptatievoorwaarden AEEA geen aanname
Acceptatievoorwaarden geen aanname
Acceptatievoorwaarden gasflessen
Acceptatievoorwaarden tanks en vaten
Acceptatievoorwaarden ferro metalen
Acceptatievoorwaarden Non-ferro metalen